Reiziger zonder bagage

Tekst: Jean Anouilh
Vertaling: Arend Hauer
Productieleiding: Christophe De Backer & Laura Deglin
Regie: Erica van Hylckama
Kostuumadvies: Nicole Bynens
Met: Alex Van Lieshout, Evelyne Devos, Heleen Moerkerke, Kirsten Ortmanns, Paul Baudouin
Reiziger zonder bagage

Een komische en grillige theatervoorstelling over de zoektocht van een man zonder geheugen naar zijn ware identiteit.

De familie Renaud probeert Frank’s geheugen te stimuleren door ontmoetingen te organiseren met de families. Als Frank, die inderdaad “Jacques” zou zijn, het weinig vleiende portret hoort dat ze van hem maken (een gewelddadig kind, later een rokkenjager zonder respect voor zijn moeder, zijn broer en zijn schoonzuster enz.), verkiest hij te zeggen dat hij niets gemeen heeft met de Renauds, zelfs al slaat de vermelding van een klein litteken onder het schouderblad hem met verstomming.

Kunnen we “onze familie”, “ons verleden” kiezen? Kunnen we schoon schip maken met de hinderlijke gebeurtenissen uit ons vroegere leven en herbeginnen op een nieuwe basis als, ten gevolge van God weet wat, onze persoonlijkheid is veranderd?

Kan Frank de confrontatie met zijn verleden aan?
Kan Frank met Jacques leven?

Beslis je zelf wat je uit je verleden meeneemt
en wat je vergeet?
Kan je aan je verleden ontkomen?